Vegan Xiao Long Bao and Vegetarian Cabbage Roll soup